Folyamatban
Felhasználási feltételek

Általános Üzleti Szabályzat


Az Általános Üzleti Szabályzat alkalmazása

Az alábbi üzleti feltételek létrejöttek  Szabó Zoltán (4029 Debrecen, Kölcsey u 16 szám alatti egyéni vállalkozó között)  www.recodeyourlife.networksystem.hu tulajdonosa , - továbbiakban tulajdonos és a weboldalra beregisztrált, hírlevélre feliratkozó, kapcsolatfelvételt kérő, kérdőívet kitöltő vagy rendezvényre jelentkező networksystemes partnerek között, - továbbiakban felhasználók.

Vállalkozás:

Szabó Zoltán egyéni vállalkozó. Adószám : 69036381-1-29
Székhely : 4029 Debrecen Kölcsey u 16.

Bankszámlaszám:

Forint alapú számlaszám.
10918001-00000101-13030009

Euró alapú számlaszám
10918001 – 00000101-13030016

Tulajdonos  és a felhasználók között létrejött megállapodás szerződésnek minősül és határozatlan időre jön létre. A tulajdonos kizárólag a szerződésben foglalt feltételek alapján üzemelteti a www.recodeyourlife.networksystem.hu weboldalt. Továbbiakban NS aloldal.
 

A weboldal egy tájékoztató weboldal, amely az aloldalhoz tartozó üzleti lehetőségéről nyújt tájékoztatást.

Weboldal felépítése:

Publikus (nyilvános) felület.
Zárt (belső) felület. Csak a NS aloldalba beregisztráló személyeknek elérhető.
ADMIN felület. Csak at adatfeldolgozóknak elérhető felület.

Három fajta regisztrációt különböztetünk meg.

Bármelyik regisztráció esetén a weboldalra látógató személy elfogadja a NS aloldal üzleti és adatvédelmi szabályzatát.

Hírlevélre feliratkozás.

A hírlevélre feliratkozás esetén elfogadja azt, hogy a felhasználó nevében a NS automata módon több írásos tájékoztató, reklám és marketing anyagokat küldjön ki. A feliratkozás során megadott email elérhetőségen a felhasználó fel veheti a kapcsolatot a feliratkozóval az adott aloldalhoz tartozó üzleti lehetőséggel vagy a NS-el kapcsolatban.

Bármilyen egyéb kapcsolatfelvétel kéretlen megkeresésnek minősül, amiről a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni kell. Email : office@networksystem.hu

Kapcsolatfelvétel kérése.

A kapcsolatfelvétel kérése esetén elfogadja azt, hogy a felhasználó a megadott elérhetőség valamelyikén felvegye vele a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel kérővel az aloldalhoz tartozó üzleti lehetőséggel vagy a NS-el kapcsolatban lehet tájékoztatást adni.

Networksystemes regisztráció.

A Network Systembe ingyen be lehet regisztrálni. Builder csomag esetén 2 nap között, Networker csomag esetén 15 napig lehet díjmentesen használni a rendszert.
Az ingyenes használat során lehetőséget biztosít a tulajdonos, hogy a publikus és a zárt felületet megismerhessék a leendő felhasználók. Bizonyos funkciók a belső felületen korlátozva lesznek.
Teljes körűen a NS-et a rendszer használati díj megfizetése után lehet használni.

A regisztráció után az új felhasználó email értesítést kap, amiben szerepel a rendszerhasználati díj összege. Ez az összeg eltérő lehet aloldalanként.

A beregisztrált személy bármikor törölheti a regisztrációját.

A Networksystem a megadott email címet használja azonosításra és egyben ez lesz a felhasználói név. Egy adott email címmel csak egy Networksystemes regisztrációt enged meg a rendszer.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Mindenki a weboldalt csak rendeltetésszerűen használhatja. A weboldalra ingyenesen lehet beregisztrálni.

Abban az esetben, ha valaki az ingyenes használat idő letelte után nem fizeti meg a használati díjat, akkor a rendszer bizonyos elemeinek használata korlátozva lesz. (belső felület)

Kettő felhasználó státuszt különböztetünk meg:

Aktív:

Azok felhasználok, akik megfizették a rendszerhasználati díjat. Ők minden funkciót használni tudják.

Inaktív felhasználók:
Ők folyamatos írástájékoztatást kapnak emailben az aloldal üzleti lehetőségével kapcsolatban.

1.)    Bevezetés:

        Tulajdonos kizárólagos tulajdonát képezi Network System (NS) informatikai rendszer, amely rendszer használatának célja, hogy az un. Multi Level Marketing (MLM) Network Marketing munkafázisaiban és értékesítésében segítséget nyújtson a rendszert használók részére. A rendszer használatával könnyebbé lehet tenni az MLM üzlet ajánlását, az új ügyfélszerzést és a csapatépítést.

A Network Systemet teljes körűen a rendszer használati díj megfizetése után lehet használni.

        A hatékony használat feltétele a Network System útmutatóban található ajánlások maximális betartása.
A rendszer használatával kapcsolatban a tulajdonos semminemű ígéretet nem tesz és nem vállal arra vonatkozóan, hogy bármelyik felhasználó forgalom-növekedést tud elérni a saját MLM-es vállalkozásában.
A Network Systembe korlátlan felhasználó tud beregisztrálni.

Az adatkezelők és adatfeldolgozók neveit elérhetőségét az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Network System tulajdonjoga a tulajdonosnál marad.

A tulajdonos a felhasználók részére csak a rendszer használatát biztosítja a szerződésben foglaltak szerint.

A tulajdonos a felhasználóknak semmilyen kéretlen levelet, üzleti ajánlatot és reklámot nem küld. A tulajdonos a felhasználókkal csak a rendszerhasználati díj megfizetésével, számlázással és az ezzel kapcsolatos ügyintézés során tartja a kapcsolatot.

Felhasználok az aloldalhoz tartozó üzleti ajánlattal kapcsolatban az aloldal adatfeldolgozóihoz és a „Kapcsolat” menüben feltüntetett személyhez kell fordulniuk.

A tulajdonos csak a Network System működésével kapcsolatban tud tájékoztatást adni.

A tulajdonos csak az office@networksystem.hu e-mail címre érkezett levelekre válaszol. Az erre az email címre érkező leveleket, amely az aloldal üzleti ajánlatával kapcsolatos a tulajdonos továbbítja az adatfeldolgozónak.

Az adatvédelmi szabályzatban szereplő adatfeldolgozók küldhetnek csak az aloldal üzleti ajánlatával kapcsolatos információkat.

Az adatfeldolgozók és felhasználók kötelezettséget vállalnak arra, hogy maximálisan betartják a NS rendszer használatára vonatkozó és jelen megbízási szerződésben foglalt előírásokat, az idevonatkozó jogszabályokat, az adatvédelmi előírásokat és az Network System üzletszabályzatát.

Az adatfeldolgozó felel az általa közölt adatok valóságtartalmáért és azért, hogy az általa képviselt személyek vagy üzleti rendszer (pl. MLM) semmilyen jogszabályt nem sért.

Az adatvédelmi szabályzatban megnevezett adatfeldolgozó(k) vagy a felhasználó(k) egyetemlegesen teljes körű felelősséggel tartozik az általa használt weboldal adatvédelmi és GDPR előírásainak betartásáért.

Az adatfeldolgozó mérlegelési joga, hogy az általa használt Network Systembe beregisztrált partnerek regisztrációját elfogadják-e vagy elutasítják az ingyenes használat során.

A regisztráció elutasítása esetén az adatfeldolgozónak írásban értesíteni kell és meg kell indokolni az elutasítás tényét. A regisztráció törlését a tulajdonos a kérelem beérkezésétől számított 24 órán belül elvégzi. Bárkinek a regisztrációját elutasítani csak az ingyenes időszak alatt lehet.

A felhasználók önkéntesen is kérhetik adataik törlését a tulajdonostól. Adattörlést csak a tulajdonos végezhet.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a tulajdonos kizárólagosan jogosult a Network System névhasználatára. A felhasználók csak és kizárólag a tulajdonos engedélyével és hozzájárulásával szerint jogosultak használni a Network System nevét, logóját.

A felhasználó a Network System know-howját és szellemi termékeit csak és kizárólag jelen megbízási szerződés teljesítése érdekében használhatja.

A felhasználó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a rendszer használata során tudomására jutott információt, ismeretet, időbeli korlátozás nélkül bizalmasan kezeli és azt harmadik személy részére nem adja ki.

A Network System rendszer a tulajdonos szellemi terméke know-howja és az ő tulajdonát képezi.

Rendszer használati díj:

A rendszer használati díjat éves ütemezésben lehet megfizetni.
Egyedi mérlegelés esetén féléves fizetést is engedélyezhet a tulajdonos.
A tulajdonos a Network Systembe beregisztráló személyek esetén az első emailben tájékoztatást küld az adott aloldal rendszer használati díj mértékéről. A belső felületen ez az összeg aktuálisan megtekinthető. Az összegek forintban és euróban kerülnek feltüntetésre.
Az éves rendszer használati díj 9.000 ft/év/fő és 45.000 ft/év/fő között lehet. Ez függ a megrendelt csomag típusától és az aktív felhasználók számától.
A rendszerhasználati díj pontos összegéről emailben és a belső felületen folyamatos tájékoztatást kapnak a felhasználók.
365 nap letelte előtt emailben tájékoztatást küld a tulajdonos az aktuális rendszer használati díjról. Amennyiben az aloldal 100 aktív (Networker csomag) vagy 150 aktív (Builder csomag) felhasználóval rendelkezik a rendszer használati díj mértéke csökkenhet.
A díjat a tulajdonos forint vagy euró alapú bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni.
Közlemény mezőbe be kell írni a felhasználó nevét, email címét és az alodal nevét a befizetés beazonosításához.
A tulajdonos csak a beazonosított befizetésről köteles számlát kiállítani.
A beazonosítás után 365 nappal kerül meghosszabbítása a rendszer használati ideje.
A meghosszabbítást minden esetben a rendszer használatának lejárati dátumától kerül kiszámításra és nem a befizetés dátumától.
Abban az esetben, amikor a networksystem használati ideje letelt és ezek után kerül beazonosításra a beérkezett összeg, akkor a meghosszabbítás kezdőidőpontja a beazonosítás időpontja lesz.

Beazonosítás menete:

A tulajdonos minden nap ellenőrzi az előző nap a bankszámláján jóváírt összegeket.

Hétfőn ellenőrzi a pénteken beérkezett összegeket.
Kedden ellenőrzi a hétfőn beérkezett összegeket.
Szerdán ellenőrzi a kedden beérkezett összegeket.
Csütörtökön ellenőrzi a szerdán beérkezett összegeket.
Pénteken ellenőrzi a csütörtökön beérkezett összegeket.

A beazonosított tételekről a tulajdonos online módon számlát állít ki és a felhasználói email címére elküldi a beazonosítást követő 120 órán belül.

Éves díj megfizetése, foglalónak minősül. A rendszer használata 365 napra szól. Mivel a felhasználó kedvezményes áron kapta meg a rendszert használatát a megfizetett díj abban az esetben sem jár vissza, ha a felhasználó a használati időn belül törli a networksystemes regisztrációját és nem akarja tovább használni a rendszert.

A tulajdonos ezért biztosítja az ingyenes használatot, hogy mindenki meg tudja ismerni a rendszert és alapos mérlegelés után fizesse elő a rendszer használati díjat.

Díj fizetés elmaradása.

A számítógép automatikusan figyeli a dátumot. A belső felületen pontos tájékoztatást ad a rendszer, hogy mennyi ideig lehet használni a rendszert.
Az éves használati idő letelte előtt több figyelmeztető emailt küld ki a rendszer.

Általános rendelkezések

A felhasználók teljes körű felelősséggel tartoznak az adatvédelmi előírások betartásáért.

Az aloldalon történő kommunikációért, a weboldalon és hírlevelekben történő tartalmi változtatásokért, fénykép és videó cseréért az adatfeldolgozók vállalnak felelősséget. A tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal és nem tartozik ezekért a változtatásokért.

A felhasználók tudomásul veszik, hogy amennyiben nem rendelkezik az aloldaluk kizárólagossági joggal, akkor az adott MLM rendszer más testvérvonalai által használt Network System rendszerben a tulajdonosa felhasználhatja azon grafikai, design elemek, strukturális kialakításokat és  szöveges tartalmakat, amelyet az adott aloldal tartalmaz.
Ez érvényes azon rendszerekre is, amelyek a kizárólagossági jog megszerzése előtt átadásra vagy megrendelésre kerültek.

 

Email cím változtatás.

A Network System az email címet használja azonosításra. Regisztráció során figyelmeztet a rendszer, hogy megfontoltan kell megadni az email címet.
Az email cím utólagos módosítása díjköteles.

Ennek díja = 5000 forint/email cím

A Network System rendszere felépítése és funkciói.

A regisztráció után mindenki azonnal megkapja a névre szóló weboldalát.

Publikus (nyilvános) felület.

Ez a weboldal a NS értékesítési tölcsére alapján lett kifejlesztve kimondottan az adott aloldal üzleti lehetőségre.

Ezen a felületen tud a felhasználó belépni a belső zárt felületre.
Ezen a felületen tudnak új felhasználók beregisztrálni a NS-be.

A weboldalra látógató személy kérheti a kapcsolatfelvételt a weboldal használójától. A látógató megadhatja, hogy milyen módon vegyék fel vele a kapcsolatot.

A weboldalra látógató személy feliratkozhat a NS hírlevél küldésére (írásos tájékoztató rendszer). Ebben az esetben automata módon a felhasználó nevében több írásos tájékoztató levél kerül kiküldésre.

A hírlevél sorozatról is bármikor le lehet iratkozni.

Networker csomag esetén a weboldalra látogató személy kérdőívet tud kitölteni, rendezvényre tud jelentkezni


Zárt (belső) felület. Csak a NS beregisztráló személyeknek elérhető.

A belső felületen több lehetőség közül választhat a felhasználó. A belső felületet használni teljes körűen csak a rendszer használati díj megfizetése után lehetséges.

Személyes adatok:

Itt lehet személyre szabni a rendszert. Itt lehet beállítani a saját MLM-es regisztrációs linket, itt lehet siker sztorit és személyes bemutatkozást írni vagy videót feltölteni.
Személyes fényképet is fel lehet tölteni és online elérhetőségeket is be lehet állítani.
A közölt adatok valóságtartalmáért a felhasználó vállal teljeskörű felelősséget.

A személyes bemutatkozás és siker sztori szövegét minden esetben az adatfeldolgozó ellenőrzi és a szabályzatokkal ellentétes tartalom minden értesítés nélkül törlésre kerül.

Network System

Itt több írásos tájékoztató anyag és oktató videó található a rendszer működésével kapcsolatban.

Üzleti lehetőség ajánlása.

Ebben a menüpontban kulcsrakész elkapó oldalakat (landing page) és Facebook posztokat tudnak a felhasználok a saját Facebook oldalon megosztani.

Minden felhasználó rendelkezik több névre szóló elkapó oldallal, amit az adatfeldolgozók hoznak létre.

Ebben a menüpontban be tudnak belépni a webkonferenciákra.

Itt meg lehet tekinteni azokat a hírleveleket, amelyeket a rendszer automatikusan küld ki,

Adatbázisok.

Mindenki névre szóló adatbázist kap.

Hírlevélre feliratkozók:

Ide azon személyek adatai kerülnek be, akik a felhasználók weboldalán vagy elkapó oldalán keresztül feliratkoztak a hírlevél küldésre.

Regisztráció

Ide azon személyek adatai kerülnek be, akik a felhasználók weboldalán beregisztráltak a Network Systembe.


Kapcsolatfelvétel.

Ide azon személyek adatai kerülnek be, akik a felhasználók weboldalán kérték a kapcsolatfelvételt.

Rendezvények

Meghirdetett rendezvényekre jelentkezők adatait és létszámot tárolja el a rendszer.

Kérdőív

Kérdőívet kitöltő személy nevét és email címét és a kérdéseket és azokra adott válaszokat tárolja el a rendszer.

 

INFORMÁCIÓS KÖZPONT.

Az adatfeldolgozóknak van lehetőségük, hogy a felhasználóknak emaileket küldjenek.

A kiküldött híreket és információkat mindenki megkapja a saját email címén, de a rendszer eltárolja időrendi sorrendben és ezeket az írásos anyagokat. Így könnyebb a visszakeresésük.

Itt is kettő típusú státuszt különböztet meg.

Akik beregisztráltak a NS-be. (partnerek)

Akik csak a hírlevélre iratkoztak fel. Amikor feliratkozóknak küld ki levelet az adatfeldolgozó, akkor a kiküldött levél fejlécében annak a felhasználónak az adatai jelennek meg, akihez a feliratkozás történt.

Ebben a részben található a Tudásbázis is, ahol a partnerek tudnak kérdéseket feltenni és a csapat vezetőinek van jogosultsága, hogy választ írjanak. A kérdéseket és a válaszokat tematika szerint lehet megtekinteni.

Akinek jogosultsága van blogot is ebben a részben tud írni. Itt szöveges és videó blog megjelenítésre is lehetőség van.

FIZETETT HIRDETÉSEK.

Önkéntes alapon bárki szakember segítségével online hirdetést tud feladni hirdetési űrlap kitöltésével. A fizetett hirdetések esetén az online hirdetéseket a Sikerfilm stúdió felügyeli és kezeli. A hirdetésre befizetett összegekről is a Sikerfilm stúdió állít ki számlát.
Online hirdetést csak ezen a felületen keresztül lehet megrendelni, amit a Sikerfilmstúdió felügyel.

Érdeklődő felület.

Itt olyan videók és az adott MLM üzlettel kapcsolatos anyagok találhatóak, amelyek a publikus oldalon található információknál részletesebb tájékoztatást adnak. Ez a felület kimondottan az érdeklődőknek készült.

Oktatási videók, előadások

Ebben a részben tematikai szerint találhatóak oktató videók.

Letölthető állományok.

Ebben a részben letölthető oktató és prezentációs állományok találhatóak.

ADMIN felület használata.

Az ADMIN felület kezelését több személyt is végezheti. Az admin felülethez jogosultságot kizárólag a tulajdonos tud adni.
Az ADMIN felületet kezelő személyek adatfeldolgozónak minősülnek.

Az ő feladatuk, hogy a Network System aloldalára beregisztráló, hírlevélre feliratkozó, kérdőívet kitöltő, rendezvényre jelentkező személyek által önkéntesen megadott adatait kezelje az adatvédelmi törvények maximális betartása mellett. Az adatfeldolgozók felelnek az adatvédelmi előírások betartásért és betartatásért az általuk használt Network System rendszerbe.

Az adatfeldolgozók, azaz az ADMIN felületet kezelő személyes adatait és elérhetőségeit a Network System aloldalán találhatóak.

Az adatfeldolgozók levelet tudnak küldeni a Network Systembe beregisztrált személyeknek, hírlevélre feliratkozóknak, kérdőívet kitöltő, rendezvényre jelentkezőknek. A levelek tartalmáért szintén ők vállalnak felelősséget.

Az átadott rendszerben a partnerek által megjelenő kommunikációért, blog bejegyzések, siker sztorik, személyes bemutatkozás tartalmának ellenőrzéséért és moderálásáért szintén az adatfeldolgozók felelnek. A nem megfelelő bejegyzéseket az adatfeldolgozók módosítani vagy törölni tudják.

Az adatfeldolgozók a tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik, harmadik félnek nem adják ki.

Az adatfeldolgozók a rendszert használó partnerekről statisztikai adatokat kapnak, amit bizalmasan kell kezelniük, harmadik személynek nem adható ki.

Az adatfeldolgozók maximálisan betartják a Network System adatvédelmi szabályzatában és nyilatkozatában szereplő előírásokat.

Az adatfeldolgozók felelőssége az ADMIN felülethez való hozzáférés időpontjában megszűnik.

Kizárólagossági jog.

Builder csomag esetén 150 aktív felhasználó.

Networker csomag esetén 100 aktív felhasználó.

A kizárólagossági jog megszerzésére a tulajdonos kettő lehetőséget biztosít.

Az első, hogy a rendszer megrendelésekor kifizetésre kerül a 100 vagy 150 főnek megfelelő kedvezményes díj.

A másik esetben, hogy a rendszer átadása után időbeli korlát nélkül elérésre kerül a 100 vagy 150 aktív felhasználó létszám. Ebben az esetben csak évforduló után lép érvénybe a kedvezményes rendszer használati díj.

A kizárólagossági jog elérése után a tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonos által megjelölt MLM vállalkozáson belül más csoportnak nem értékesíti a Network System rendszerét. A kizárólagossági jog megszerzésre előtt átadott és megrendelt rendszerek ez alól kivételt képeznek, azok tovább üzemelhetnek.
Amennyiben Megbízott ezen kötelezettségét megszegi, úgy köteles a Megbízó által már megfizetett rendszerfejlesztési és beüzemelési díjat Megbízó részére visszafizetni és Megbízó, valamint a csoportjába regisztrált személyek 365 napig díjmentesen használhatják a Megbízott által beüzemeltetett NS rendszert.

A kizárólagossági jog megszerzése után minden évben felülvizsgálatra kerül , hogy a megbízó és csoportja mennyiben felel meg a kizárólagossági feltételeknek és amennyiben az aktív létszám builder csomag esetén 150 fő alá vagy networker csomag esetén  100 fő alá csökken, akkor a megbízó elveszíti a kizárólagossági jogot és az ezzel járó használati díj kedvezményeket.
Az aktuális aktív felhasználók létszámának a függvénye az éves rendszer használati díj.

 

Upgrade

Builder csomagról, Networker csomagra váltás.

Minimum 40 fő esetén lehet a Builder csomagot felminősíteni Networker csomaggá.
Upgradelés esetén az egész csapatnak egyszerre végezzük el és minden felhasználónak ki kell fizetnie az upgradelés összegét.

Upgradeléskor az éves (365 nap) használat mindenkinek újra indul.

Aktív felhasználok * 15.000 forint

Infláció

A tulajdonosnak lehetősége van évfordulókór az éves díjat az infláció mértékével megemelni. Erről írásban kell tájékoztatni a felhasználókat.

Jognyilatkozatok:

Szerződő felek a Network System terméken minden olyan egyéni, eredeti jellegű elgondolást, ötletet, alkotást., módszert és találmányt értenek, amely a tulajdonos szellemi tevékenységének eredményeként jött létre és bármely módon köthető hozzá; így különösen a cégnév, márkanév, terméknév, cégembléma, márkaembléma, termék embléma, logó, kiadványban vagy reklámtevékenység során használt szlogen, a tulajdonos arculatához tartozó formai elemek, designe megoldások, értékesítési, oktatási, marketing, logisztikai működési elvek, rendszerek, szoftverek és adatbázisok, prezentációk, előadások, oktatási- és rendezvény-anyagok, a rendszer felépítése és értékesítés menete stb.

Névhasználat, know-how és szellemi termék védelme:

A felhasználó a tulajdonos által kifejlesztett  Network System know-howját és szellemi termékeit csak és kizárólag jelen szabályzatban foglaltak szerint használhatja fel, és kötelezettséget vállal arra, hogy az ezekkel összefüggő valamennyi információt, ismeretet időbeli korlát nélkül bizalmasan kezeli és azt harmadik személy részére ki nem adja.

A felek jelen szabályzat tartalmát üzleti titokká minősítik, amelyet a felek időbeli korlátozás nélkül a szerződés megszűnését követően is kötelesek megőrizni.

A felhasználó amennyiben jelen titoktartási kötelezettségét vagy a tulajdonos tulajdonát képező szellemi termékkel kapcsolatos a Network System Üzleti és Adatvédelmi Szabályzatában foglalt bármelyik titoktartási kötelezettségét megszegi és bármilyen tartalmat, jogvédett anyagot illetéktelenül használ fel, úgy a felhasználó egyösszegű 5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forint kötbér megfizetésére és továbbá a Megbízottnál felmerült teljes kártérítés megfizetésére köteles.

A felhasználók amennyiben jelen titoktartási kötelezettségüket és a szellemi termékekkel kapcsolatos előírásokat megszegik szintén kötbér megfizetésére kötelesek, amelynek mértéke

5.000.000.-FT, azaz Ötmillió forint és továbbá a tulajdonosnál felmerült teljes kártérítés megfizetésére köteles.

Szerződő felek a Network System know-howján valamennyi tulajdonos által kifejlesztett és a felhasználó számára hozzáférhetővé tett vagyoni értékekkel bíró gazdasági, műszaki, szervezési vagy tudományos ismeretet, tapasztalatot, kezelési módszert, értékesítési vagy ügyfélápolási módszert, szemléltetési vagy prezentációs technikát értik.

         

Működtetési és üzemeltetési feladatok:

Szerződő felek megállapodása alapján a Network System rendszer működését a tulajdonos a Dataplex (T-System) virtuális szerverén üzemelteti. A szoftver használata során a tulajdonos a rendszert használók részére online ügyfélszolgálatot és műszaki tanácsadást biztosít. A felhasználók részére a befizetett díjakról számlát állat ki.

A Network System rendelkezésre állása:

A Network System rendszert a Megbízott 99 %-os rendelkezésre állással üzemelteti.

A Dataplex által a szolgáltatott infrastruktúra tekintetében vállalt szolgáltatási szintek (SLA) a legszigorúbb iparági szabványoknak is eleget tesznek. A rendszert az éves szinten 99 %-os rendelkezésre állással nyújtott áramszolgáltatás és klimatizálás révén ügyfeleik kritikus rendszereinek a lehető legbiztonságosabb működési környezetet biztosítja.

Előre nem látható és a tulajdonos terhére fel nem róható események miatt bekövetkezett üzemzavar vagy rendszer leállásáért a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal. Ilyenek például: vismajor esemény, a tárhely szolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar, internet megszakadás, szerver leállás. Hacker vagy túlterheléses támadás esetén. stb.

A rendszer-karbantartási műveletekről a tulajdonos minimum 24 órával korábban köteles értesíteni rendszer-felhasználó partnereit.

Szolgáltatás korlátozása:

a Megbízó és csoportjába tartozó regisztrált felhasználók az adatvédelmi előírásokat megsértették,

a Megbízó által képviselt MLM üzlet nem tartja be a hatályos törvényi és jogszabályi előírásokat,

a Megbízó által mind az igényfelmérőben közölt, vagy a későbbiekben módosítani kívánt adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy az adatok más szerzői jogokat sértenek.


Szerződésszegés:


A Megbízó szerződésszegése:

jelen szerződés titoktartásra vonatkozó rendelkezéseinek megszegése,
versenytilalmi szabályok megszegése,
gazdasági, üzleti, jogi kötelezettségekre vonatkozó előírások megszegése,
a Network System know-howjára vonatkozó szabályok megsértése,
az adatvédelmi előírások súlyos megsértése,
bármely hatóság jogsértőnek minősítette a Megbízó által képviselt MLM-es üzletet.
Jelen szerződésben foglalt előírások be nem tartása
Fizetett hirdetésekkel kapcsolatos előírások megszegése

Szerződésszegés esetén a tulajdonos első lépésként írásbeli figyelmeztetést küld a megbízó ügyfél részére a szabálytalanságok megszüntetésére. Amennyiben a felhasználó a tulajdonos által adott 15 napos határidőben a törvényes működést nem állítja helyre, úgy a tulajdonos jogosult jelen szerződést, valamint szolgáltatást azonnali hatállyal a felhasználóhoz intézett indokolt írásbeli nyilatkozattal megszüntetni.

A felhasználó által a szerződésszegéssel érintett tevékenység tovább folytatása esetén a tulajdonos szintén azonnali hatállyal jogosult megszüntetni a jogviszonyt.

A felhasználó súlyos szerződésszegése esetén a tulajdonosnak semminemű pénz-visszafizetési kötelezettsége nem keletkezik a felhasználó felé. Beleértve a már megfizetett rendszerfejlesztési díjat, valamint a befizetett éves díjakat.

A szerződés felmondása:

Bármelyik fél 30 napos felmondási idővel kezdeményezheti a szerződés felmondását a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. A felmondásnak a hónap végére kell esnie.
Bárki email-ban is kérheti a regisztrációjának megszűntetését. A tulajdonos 24 órán belül véglegesen törli a regisztrációt. Erről értesítést küld az érintett személynek.

Rendes felmondás esetén a kifizetett rendszer használati díjak foglalónak minősülnek.

A tulajdonos az alábbi okok miatt törölheti vagy korlátozhatja bármelyik felhasználó Network Systemes regisztrációját az alábbi eseménye bekövetkezése esetén.

Aki a network system rendszerrel kapcsolatban negatív vagy valótlan híreket terjeszt.
Aki megsérti a network system adatvédelmi vagy üzlet szabályzatát.
Aki a megsérti a network system copyright jogait vagy titoktartás szabályzatát.
Aki a network systeben használt munkamódszereket, landing pageket, értékesítési tölcsérét és a weboldal tartalmát engedély nélkül más üzleti célra használja fel.
A hírlevélre feliratkozó, kapcsolatfelvételt kérő vagy a NS beregisztráló személynek kéretlen emailt küld vagy más üzleti ajánlattal keresi meg.
Amennyiben a megadott személyes adatokról egyértelműen látszódik, hogy nem valós adatokat tartalmaz a tulajdonos minden indoklás nélkül törölheti a regisztrációt.

 

11.)  Egyéb rendelkezések:       

AZ ÁÜSZ EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK A JOGA

A tulajdonos bármikor egyoldalúan módosíthatja a szabályzatot, amelyet a weboldalon publikussá tesz és emailben értesíti erről a feleket.

A befizetett rendszer használati díj foglalónak minősül. A felhasználó az üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy tisztában van a Ptk. foglalóra vonatkozó szabályaival.

A szerződés megszűnése esetén a foglaló a tulajdonosnál a felmerülő költségek fedezésére szolgál. 

Szerződő felek közötti kapcsolattartás postai úton és e-mailben  történik, a másik fél részére írt postai küldeményeket átvétel hiányában az 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

A megbízási szerződés kizárólag a felek közös megegyezésével és írásban módosítható vagy egészíthető ki.  

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen megbízási szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljes terjedelmükben jogutódjaikra is kiterjedő hatállyal bírnak.

A szerződésből eredő esetleges jogvitáikat a felek elsősorban békés úton rendezik, amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően a jogvita eldöntésére alávetik magukat a Debreceni Járásbíróság, illetőleg a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

A megbízási szerzésben nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Facebook és egyéb online hirdetésekkel kapcsolatos szabályok.

Bármilyen fizetett hirdetést megrendelni és elindítani csak a Network System belső felületén lévő „Fizetett hirdetések” menüpontban lehet.

Tilos bármilyen egyéb módon feladott ingyenes és fizetett hirdetés elindítása.

Bármilyen egyéb módon történő hirdetés feladása súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a felhasználó regisztrációjának azonnali törlését eredményezni és ebben az esetben a partner kártérítési felelőssége is fennáll.

Hirdetés feladás menete:

Fizetett hirdetések megrendelésének menete:

Network System belső felületén a „Fizetett hirdetések” menüpontban a megrendelési űrlap kitöltése és elküldése.
Ezek után mindenki kapni fog egy emailt a Sikerfilmstúdiótól.
A hirdetési csomagnak megfelelő összeg átutalása a Sikerfilmstúdiónak.
A beérkezett összeg után kerül kiállításra a számla.
Minden hétfőn az előző héten beérkezett hirdetések kerülnek elindításra.
Ezek a hirdetések 30 napig futnak.
Az időszak végén mindenki statisztikai adatot fog kapni, amelyet a Network System belső felületén a „fizetett hirdetések” menüpontban találtok meg.
A hirdetést szakmailag felügyeli és irányítja a Sikerfilmstúdió, amit azt jelenti, hogy menetközben minden indoklás nélkül változtathat a hirdetés szövegén, kinézetén, tartalmán és az elkapó oldalon is.
Ezekről a változtatásokról nem kapnak értesítést az ügyfelek.
Kapcsolattartás az alábbi email címen lehetséges.
Tóth Csaba. tothcsaba@sikerfilm.hu

A hirdetések díját a Sikerfilmstúdió számlájára kell befizetni. A befizetett összegről is a Sikerfilmstúdió állít ki számlát.

Titoktartás és Copyright jogok és annak megsértése.

Felek egymás versenytársait, más MLM hálózatban lévő partnereket semmilyen formában nem tájékoztatják az együttműködés tényről, továbbá az olyan információkról, melyeknek bizalmas jellegét a közlő Fél a közléssel egyidejűleg a másik Fél tudomására hozta.

A tulajdonos által üzemeltett weboldal kizárólag új jelöltek tájékoztatására és későbbiekben oktatására és munkájuk hatékonyabbá tételére használható fel azok számára, akik előfizettek a rendszer használatára.

Azon személyek, akik nem fizették ki a rendszer használati díját semmilyen tartalmat, hírlevelet nem használhatnak fel. Amennyiben illetéktelenül kerül felhasználásra bármilyen tartalom, akkor a tulajdonos érvényesíti a kötbér követelését és a megfelelő hatóságoknál megteszi a szükséges intézkedéseket.

Tájékoztatás kiterjed az aloldal működésére, landing page oldalaira, tartalmára, felépítésére és az alkalmazott munkamódszerre, startfüzetére, információs csomagra, üzletépítési receptkönyvére, segédanyagaira, nyílt előadásra és szemináriumra.

www.networksystem.hu külső és belső oldalon az összes dokumentumára, videójára online marketing rendszer felépítésére, értékesítési tölcsérére és hírlevelire vonatkozik a titoktartás:

A felhasználok aloldalára beregisztrált személyek adatait a felhasználóknak üzleti titokként a NS oldal adatvédelmi szabályzatában leírtak szerint kell kezelni és alkalmazni. Ennek megsértése és az abból keletkező károkért és törvénysértésért teljes mértékben a felhasználó vállal felelősséget.

Az adatvédelmi szabályzat tartalmazza, hogy a felhasználók a hozzájuk a networksystem rendszerébe feliratkozó vagy beregisztrált személyeknek nem küldhetnek SPAM vagy privát emaileket.

Az együttműködéshez kapcsolódó esetleges későbbi marketingkommunikációs és PR lépésekről (pl. sajtóközlemények, szakmai fórumok, saját vagy idegen Web-oldalon történő szerepeltetés, Facebook oldalakon való megjelenésért) a tulajdonos határoz, hogy mit minősít üzleti titoknak.

A network system logót és nevet és a weboldalt reklámozni csak a tulajdonos írásbeli engedélyével lehet.
Ez alól kivételt képez a www.networksystem.hu oldalon található Facebook megosztás és online hirdetés megrendelése. Itt történő hirdetéshez nem kell a tulajdonos írásbeli engedélye.

Felek bizalmasságra és titoktartásra vonatkozó, a fentiekben leírt kötelezettségvállalása a jelen Megállapodás keltétől számított 5 (öt) év elteltével jár

Copyright (szerzői jogok)

Szerzői jog a szellemi tulajdonjog azon területe, amely a szerzői művek, azaz bármely, az alkotó szellemi tevékenységből fakad.

A szerzői jog lényegét tekintve kizárólagos tulajdonjog, azt biztosítja, hogy az alkotó, tulajdonként, vagyontárgyként rendelkezhet a saját alkotásával.

Az interneten található anyagok is szerzői védelem alá esnek, akkor is, ha azt a tartalom létrehozója nem említi. Ezen szerzői jogok alapján tilos: - WWW oldalakat, képeket tartósan lemezen, vagy adathordozón tárolni, vagy kinyomtatni. - Ezeket a termékeket saját nevükön tovább adni. - Az állományokat módosítani, programokat visszafejteni, működésüket elemezni, részben vagy egészben felhasználni.

Az aloldal is tartalmazza, hogy  „Minden jog fenntartva”.

Jogsértést követ el minden felhasználó, olyan esetben, amikor a felhasználás engedély nélkül vagy az előírt feltételek megsértésével történik.

Copyright: A www.networksystem.hu és az összes aloldalát információs és kapcsolatépítő célból hozta létre és üzemelteti. A weboldalak szerzői jogi védelem alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a tulajdonos kizárólagosan jogosult. A weboldalak kereskedelmi felhasználása egészében és/vagy részleteiben a tulajdonos előzetes írásos engedélye nélkül  tilos. A weboldal látogatója jelen szabályokat elfogadja és azoknak aláveti magát, előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a weboldal természetes személy látogatója a weboldalakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de arra nem, hogy azt harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé.

Ezek a rendelkezések érvényesek a tulajdonos által üzemeltetett Facebook csoportokra és oldalakra és Youtube csatornára.

CHAT szoftver.

A rendszerbe beintegrált „Smartsupp” szoftver a Smartsupp.com, s.r.o.
Lidická 20, 602 00 Brno, Czech Republic, VAT ID: CZ03668681 tulajdona.

A szerződés hatályos: 2019.11.11.

Weboldalunk Sütiket (Cookies) használ a magasabb felhasználó élmény miatt. Az oldalra való belépéssel hozzájárulsz, hogy Sütik (Cookies) legyenek elhelyezve a gépeden.
Bezárom